Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

StronaOdsłon
Informacje ogólne34527
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje7229
Kompetencje Dyrektora2351
Kompetencje Zastępców Dyrektora2350
Kompetencje Głównego Księgowego2387
Kompetencje Kierowników2659
Struktura organizacyjna6918
Oddział w Olecku3025
Dział Technologii Produkcji Rolniczej3498
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska237
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 3101
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym2378
Dział Teleinformatyki2442
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw2808
Dział Administracyjno-Gospodarczy2420
Dział Księgowości2212
Dział Kadr i Organizacji Pracy2932
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych212
Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej2015
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy2063
Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością2006
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego8380
Akty publicznoprawne5115
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł ...790
Status prawny i prawne podstawy działania5462
Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie5289
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 3027
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2012 r.8876
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów prznośnych ...571
Ogłsznie z dnia 27.11.2012 r. - Zagospodarowanie infrastruktury przyległej do siedziby Zamawijącego399
Ogłosznie z dia 31.10.2012 r. - Dostawa komputerów prznośnych z oprogramowaniem ...319
Ogłoszenie z dnia 12.10.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków429
Informacja o zmnanie SIWZ nr 3 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ...z dnia 30.08.2012r319
Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków ...321
Informacja o zmianie SIWZ nr2 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r. 338
Informacja o zmianie SIWZ nr 1 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r.314
Ogłoszenie z dnia 22.08.2012362
Ogłoszenie z dnia 31.07.2012 r.342
Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r.405
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012401
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012351
Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r414
Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r.356
Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r.420
Przetargi zakończone - Archiwum 2012 r.1016
Ogłoszenie z dnia 07.01.2013 r. - udzielenie zamówienia na roboty budowlane282
Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury293
Ogłoszenie z dnia 19.11.2012 r. - Usługi cateringowe367
Ogloszenie z dnia 09.11.2012 r.246
Ogłoszenie z dnia 07.11.2012327
Ogłoszenie z dnia 02.11.2012445
Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r.389
Ogłaszenie z dnia 04.10.2012281
Ogłoszenie z dnia 04.10.2012 r.308
Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r380
Ogłoszenia z dnia 20.08.2012301
Ogłoszenie z dnia 14.08.2012 r.303
Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r.310
Ogłoszenie z dnia 22.05.2012313
Ogłoszenia z dnia 16.05.2012372
Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r.319
Ogłoszenie z dnia 08.05.2012268
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r.413
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012r.300
Ogłoszenie z dnia 16.04.2012335
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012317
Przetargi unieważnione - Archiwum 2012 r.1621
Unieważnienia z dnia 13.11.2012253
Unieważnienie z dnia 04.10.2012 r.256
Unieważnienie postepowania na zadanie 2 i 3 z dnia 14.08.2012 r.223
Unieważnienie z dnia 24.04.2012 r.263
Unieważnienie postępowania na zadanie nr1 29,03,2012281
Unieważnienie postępowania na zadanie nr2 29,03,2012249
Unieważnienie postepowania na zadanie nr 1 z dnia 20.12.2011 r.260
Unieważninie postepowania na zadanie nr 2- Urządzenia sieciowe448
Unieważninie postępowania na elektroniczny system planowania ...550
Unieważninie postepowania na zadanie nr 5- Sys. wideokonferencji410
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2011 r.20067
Ogłoszenie z dnia 29.12.2011 r.357
Ogłoszenie z dnia 23.12.2011 r.370
Informacja o zmianie ogłoszenia z 12.12.2011 r.297
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.12.2011 r.318
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.10.2011 r. 380
Ogłoszenie z dnia 30.09.2011r.459
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 12.07.2011 r. 363
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2011 r. 343
Ogłoszenie z dnia 06.07.2011 r.392
Ogłoszenie z dnia 29.03.2011 r. 547
Ogłoszenie z dnia 28.02.2011 r.542
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.424
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.02.2011 r.389
Ogloszenie z dnia 21.02.2011 r.525
ZAWIADOMIEMNIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA z dnia 09.02.2011 r.463
Ogłoszenie z dnia 25.01.2011 r.646
Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 r.499
Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r.672
Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r.600
Ogłoszenie 2 z dnia 31.03.2010 r.700
Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 r.653
Ogłoszenie 1 z dnia 31.03.2010 r.657
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 18.01.2010 r.643
Ogłoszenie z dnia 28.12.2009 r.854
Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r.709
Przetargi zakończone - Archiwum 20112217
Ogłoszenie z dnia 23.02.2012322
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012307
Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r.339
Ogłoszenie z dnia 20.12.2011 r.286
Ogłoszenie z dnia 03.11.2011363
Ogłoszenie z dnia 24.08.2011r.312
Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 339
Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 393
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011368
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011363
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu planowania ...594
Ogłoszenie z dnia 28.03.2011 - System396
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Urządzenia sieciowe411
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu wideokonferencji393
Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 r.384
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.434
Ogloszenie z dnia 15.02.2011 r.390
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.383
Ogłoszenie z dnia 12.01.2011r. 437
Ogłoszenie z dnia 29.09.2010r.474
Ogłoszenie z dnia 19.10.2010r.683
Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r.498
Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. 575
Ogłoszenie 2 z dnia 09.04.2010r.568
Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r.585
Ogłoszenie 1 z dnia 09.04.2010r.612
Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r.543
Ogłoszenie z dnia 26.02.2010r.622
Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r.618
Ogłoszenie z dnia 02.02.2010r.689
Ogloszenie z dnia 21.01.2010r.628
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012235
Załatwianie spraw (poradnik klienta)2385
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem ...19742
test33
Zamówienia publiczne47820
Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...221
Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...225
Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjne225
Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A338
test0
Zamówienia publiczne - archiwum1214
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz trzech sal konferencyjnych dla uczestników 3-dniowych warszt.1443
Ogłoszenie z dnia 29.03.2013 r. - Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów1418
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn0
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn1383
Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. - Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Warmińsko - Mazurskiego...1452
Organizacja Festynu Kulinarno – Kulturowego na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 25-27.07.20131457
Przetarg FADN0
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, niszczarek, drukarek, dyskó1389
Praca5230
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń1153
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony...1074
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń...1075
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach ...1154
aaa0
Usługa dostarczania posiłków wraz z obsługą gastronomiczną W-MODR1026
Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i Czech1060
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych...1024
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin982
xzxxxxx0
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie...937
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, kolorowych drukarek...999
Organizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów studyjnych do Landu Bawaria (Niemcy) oraz do Austrii892
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzgl875
Dostawa komputerów prznośnych, oprogramowania...825
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...905
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Bawarii-region Norymbergii (Niemcy)...894
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzglę977
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Austrii dla doradców rolniczych i producentów rolnych c1008
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...1361
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DLA POTRZEB SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSK1055
Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego wraz z usługą serwisową oraz dostawa komputerów 726
Dostawa komputerów przenośnych, adapteru, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych, 791
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych602
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych2566
Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców...503
Dostawa gumowych mat antypoślizgowych469
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji...386
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem...358
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych ...373
„Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”377
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu 275
Statut Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie492
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...230
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej... 226
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...225
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...224
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej ...227
Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych228
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...218
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...222
Wydruk broszury informacyjnej215
Wydruk broszury informacyjnej II209
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia203
Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania...199
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia 2204
Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium212
Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...204
Kompetencje Dyrektora Oddziału225
Audytor wewnętrzny221
Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania...185
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek177
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu168
Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników...167
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu168
Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych ...179
Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych ...165
Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników... 166
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu...163
Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej...161
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu ... 163
Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego ...155
Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe152
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego150
„Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...134
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84