Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

StronaOdsłon
Informacje ogólne28499
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje6422
Kompetencje Dyrektora2181
Kompetencje Zastępców Dyrektora2181
Kompetencje Głównego Księgowego2226
Kompetencje Kierowników2491
Struktura organizacyjna6457
Oddział w Olecku2831
Dział Technologii Produkcji Rolniczej2924
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska85
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 2730
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym2222
Dział Teleinformatyki2293
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw2643
Dział Administracyjno-Gospodarczy2343
Dział Księgowości2134
Dział Kadr i Organizacji Pracy2848
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych69
Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej1939
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy1917
Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością1931
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego8026
Akty publicznoprawne4736
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł ...661
Status prawny i prawne podstawy działania5044
Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie5098
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 2842
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2012 r.8829
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów prznośnych ...570
Ogłsznie z dnia 27.11.2012 r. - Zagospodarowanie infrastruktury przyległej do siedziby Zamawijącego397
Ogłosznie z dia 31.10.2012 r. - Dostawa komputerów prznośnych z oprogramowaniem ...318
Ogłoszenie z dnia 12.10.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków428
Informacja o zmnanie SIWZ nr 3 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ...z dnia 30.08.2012r318
Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków ...321
Informacja o zmianie SIWZ nr2 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r. 337
Informacja o zmianie SIWZ nr 1 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r.314
Ogłoszenie z dnia 22.08.2012362
Ogłoszenie z dnia 31.07.2012 r.342
Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r.405
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012401
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012351
Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r414
Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r.355
Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r.420
Przetargi zakończone - Archiwum 2012 r.970
Ogłoszenie z dnia 07.01.2013 r. - udzielenie zamówienia na roboty budowlane282
Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury293
Ogłoszenie z dnia 19.11.2012 r. - Usługi cateringowe365
Ogloszenie z dnia 09.11.2012 r.246
Ogłoszenie z dnia 07.11.2012325
Ogłoszenie z dnia 02.11.2012438
Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r.383
Ogłaszenie z dnia 04.10.2012279
Ogłoszenie z dnia 04.10.2012 r.308
Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r380
Ogłoszenia z dnia 20.08.2012301
Ogłoszenie z dnia 14.08.2012 r.303
Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r.310
Ogłoszenie z dnia 22.05.2012313
Ogłoszenia z dnia 16.05.2012368
Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r.319
Ogłoszenie z dnia 08.05.2012268
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r.405
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012r.300
Ogłoszenie z dnia 16.04.2012335
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012317
Przetargi unieważnione - Archiwum 2012 r.1577
Unieważnienia z dnia 13.11.2012252
Unieważnienie z dnia 04.10.2012 r.256
Unieważnienie postepowania na zadanie 2 i 3 z dnia 14.08.2012 r.223
Unieważnienie z dnia 24.04.2012 r.263
Unieważnienie postępowania na zadanie nr1 29,03,2012281
Unieważnienie postępowania na zadanie nr2 29,03,2012249
Unieważnienie postepowania na zadanie nr 1 z dnia 20.12.2011 r.260
Unieważninie postepowania na zadanie nr 2- Urządzenia sieciowe448
Unieważninie postępowania na elektroniczny system planowania ...550
Unieważninie postepowania na zadanie nr 5- Sys. wideokonferencji409
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2011 r.20019
Ogłoszenie z dnia 29.12.2011 r.357
Ogłoszenie z dnia 23.12.2011 r.370
Informacja o zmianie ogłoszenia z 12.12.2011 r.296
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.12.2011 r.318
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.10.2011 r. 380
Ogłoszenie z dnia 30.09.2011r.459
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 12.07.2011 r. 363
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2011 r. 343
Ogłoszenie z dnia 06.07.2011 r.392
Ogłoszenie z dnia 29.03.2011 r. 547
Ogłoszenie z dnia 28.02.2011 r.542
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.423
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.02.2011 r.389
Ogloszenie z dnia 21.02.2011 r.524
ZAWIADOMIEMNIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA z dnia 09.02.2011 r.463
Ogłoszenie z dnia 25.01.2011 r.646
Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 r.499
Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r.669
Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r.600
Ogłoszenie 2 z dnia 31.03.2010 r.700
Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 r.653
Ogłoszenie 1 z dnia 31.03.2010 r.656
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 18.01.2010 r.642
Ogłoszenie z dnia 28.12.2009 r.853
Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r.708
Przetargi zakończone - Archiwum 20112170
Ogłoszenie z dnia 23.02.2012319
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012307
Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r.339
Ogłoszenie z dnia 20.12.2011 r.286
Ogłoszenie z dnia 03.11.2011360
Ogłoszenie z dnia 24.08.2011r.311
Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 339
Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 393
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011368
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011363
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu planowania ...588
Ogłoszenie z dnia 28.03.2011 - System395
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Urządzenia sieciowe411
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu wideokonferencji393
Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 r.384
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.433
Ogloszenie z dnia 15.02.2011 r.390
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.383
Ogłoszenie z dnia 12.01.2011r. 436
Ogłoszenie z dnia 29.09.2010r.474
Ogłoszenie z dnia 19.10.2010r.674
Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r.497
Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. 575
Ogłoszenie 2 z dnia 09.04.2010r.567
Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r.583
Ogłoszenie 1 z dnia 09.04.2010r.611
Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r.543
Ogłoszenie z dnia 26.02.2010r.622
Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r.618
Ogłoszenie z dnia 02.02.2010r.689
Ogloszenie z dnia 21.01.2010r.627
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012235
Załatwianie spraw (poradnik klienta)2257
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem ...19618
test33
Zamówienia publiczne41982
Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...90
Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...90
Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjne92
Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A208
test0
Zamówienia publiczne - archiwum1156
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz trzech sal konferencyjnych dla uczestników 3-dniowych warszt.1323
Ogłoszenie z dnia 29.03.2013 r. - Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów1298
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn0
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn1262
Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. - Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Warmińsko - Mazurskiego...1330
Organizacja Festynu Kulinarno – Kulturowego na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 25-27.07.20131331
Przetarg FADN0
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, niszczarek, drukarek, dyskó1272
Praca4321
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń1028
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony...952
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń...953
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach ...1032
aaa0
Usługa dostarczania posiłków wraz z obsługą gastronomiczną W-MODR907
Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i Czech936
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych...900
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin859
xzxxxxx0
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie...811
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, kolorowych drukarek...877
Organizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów studyjnych do Landu Bawaria (Niemcy) oraz do Austrii763
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzgl754
Dostawa komputerów prznośnych, oprogramowania...700
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...783
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Bawarii-region Norymbergii (Niemcy)...769
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzglę855
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Austrii dla doradców rolniczych i producentów rolnych c884
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...1235
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DLA POTRZEB SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSK931
Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego wraz z usługą serwisową oraz dostawa komputerów 599
Dostawa komputerów przenośnych, adapteru, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych, 664
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych472
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych2436
Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców...368
Dostawa gumowych mat antypoślizgowych340
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji...256
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem...229
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych ...240
„Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”243
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu 139
Statut Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie276
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...99
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej... 91
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...90
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...92
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej ...93
Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych95
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...85
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...89
Wydruk broszury informacyjnej84
Wydruk broszury informacyjnej II76
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia70
Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania...68
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia 268
Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium77
Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...64
Kompetencje Dyrektora Oddziału69
Audytor wewnętrzny72
Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania...47
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek40
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu37
Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników...32
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu31
Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych ...40
Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych ...30
Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników... 32
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu...31
Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej...24
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu ... 24
Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego ...14
Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe8
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84