Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

StronaOdsłon
Informacje ogólne35806
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje7329
Kompetencje Dyrektora2371
Kompetencje Zastępców Dyrektora2369
Kompetencje Głównego Księgowego2406
Kompetencje Kierowników2679
Struktura organizacyjna7008
Oddział w Olecku3063
Dział Technologii Produkcji Rolniczej3524
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska257
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 3121
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym2403
Dział Teleinformatyki2461
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw2828
Dział Administracyjno-Gospodarczy2433
Dział Księgowości2223
Dział Kadr i Organizacji Pracy2948
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych235
Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej2026
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy2084
Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością2016
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego8528
Akty publicznoprawne5172
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł ...804
Status prawny i prawne podstawy działania5957
Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie5314
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 3051
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2012 r.8880
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów prznośnych ...571
Ogłsznie z dnia 27.11.2012 r. - Zagospodarowanie infrastruktury przyległej do siedziby Zamawijącego399
Ogłosznie z dia 31.10.2012 r. - Dostawa komputerów prznośnych z oprogramowaniem ...319
Ogłoszenie z dnia 12.10.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków429
Informacja o zmnanie SIWZ nr 3 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ...z dnia 30.08.2012r319
Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków ...321
Informacja o zmianie SIWZ nr2 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r. 338
Informacja o zmianie SIWZ nr 1 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r.314
Ogłoszenie z dnia 22.08.2012362
Ogłoszenie z dnia 31.07.2012 r.342
Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r.405
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012401
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012351
Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r414
Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r.356
Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r.420
Przetargi zakończone - Archiwum 2012 r.1021
Ogłoszenie z dnia 07.01.2013 r. - udzielenie zamówienia na roboty budowlane282
Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury293
Ogłoszenie z dnia 19.11.2012 r. - Usługi cateringowe367
Ogloszenie z dnia 09.11.2012 r.246
Ogłoszenie z dnia 07.11.2012327
Ogłoszenie z dnia 02.11.2012447
Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r.391
Ogłaszenie z dnia 04.10.2012281
Ogłoszenie z dnia 04.10.2012 r.308
Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r380
Ogłoszenia z dnia 20.08.2012301
Ogłoszenie z dnia 14.08.2012 r.303
Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r.310
Ogłoszenie z dnia 22.05.2012313
Ogłoszenia z dnia 16.05.2012372
Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r.319
Ogłoszenie z dnia 08.05.2012268
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r.413
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012r.300
Ogłoszenie z dnia 16.04.2012335
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012317
Przetargi unieważnione - Archiwum 2012 r.1625
Unieważnienia z dnia 13.11.2012253
Unieważnienie z dnia 04.10.2012 r.256
Unieważnienie postepowania na zadanie 2 i 3 z dnia 14.08.2012 r.223
Unieważnienie z dnia 24.04.2012 r.263
Unieważnienie postępowania na zadanie nr1 29,03,2012281
Unieważnienie postępowania na zadanie nr2 29,03,2012249
Unieważnienie postepowania na zadanie nr 1 z dnia 20.12.2011 r.260
Unieważninie postepowania na zadanie nr 2- Urządzenia sieciowe448
Unieważninie postępowania na elektroniczny system planowania ...550
Unieważninie postepowania na zadanie nr 5- Sys. wideokonferencji410
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2011 r.20071
Ogłoszenie z dnia 29.12.2011 r.357
Ogłoszenie z dnia 23.12.2011 r.370
Informacja o zmianie ogłoszenia z 12.12.2011 r.297
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.12.2011 r.318
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.10.2011 r. 380
Ogłoszenie z dnia 30.09.2011r.459
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 12.07.2011 r. 363
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2011 r. 343
Ogłoszenie z dnia 06.07.2011 r.392
Ogłoszenie z dnia 29.03.2011 r. 547
Ogłoszenie z dnia 28.02.2011 r.542
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.424
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.02.2011 r.389
Ogloszenie z dnia 21.02.2011 r.525
ZAWIADOMIEMNIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA z dnia 09.02.2011 r.463
Ogłoszenie z dnia 25.01.2011 r.646
Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 r.499
Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r.673
Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r.600
Ogłoszenie 2 z dnia 31.03.2010 r.700
Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 r.653
Ogłoszenie 1 z dnia 31.03.2010 r.657
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 18.01.2010 r.643
Ogłoszenie z dnia 28.12.2009 r.854
Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r.709
Przetargi zakończone - Archiwum 20112221
Ogłoszenie z dnia 23.02.2012323
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012307
Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r.339
Ogłoszenie z dnia 20.12.2011 r.286
Ogłoszenie z dnia 03.11.2011363
Ogłoszenie z dnia 24.08.2011r.312
Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 339
Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 393
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011368
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011363
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu planowania ...594
Ogłoszenie z dnia 28.03.2011 - System396
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Urządzenia sieciowe411
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu wideokonferencji393
Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 r.384
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.434
Ogloszenie z dnia 15.02.2011 r.390
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.383
Ogłoszenie z dnia 12.01.2011r. 437
Ogłoszenie z dnia 29.09.2010r.474
Ogłoszenie z dnia 19.10.2010r.684
Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r.498
Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. 575
Ogłoszenie 2 z dnia 09.04.2010r.568
Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r.585
Ogłoszenie 1 z dnia 09.04.2010r.612
Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r.543
Ogłoszenie z dnia 26.02.2010r.622
Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r.618
Ogłoszenie z dnia 02.02.2010r.689
Ogloszenie z dnia 21.01.2010r.628
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012235
Załatwianie spraw (poradnik klienta)2398
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem ...19756
test33
Zamówienia publiczne49575
Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...235
Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...240
Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjne238
Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A352
test0
Zamówienia publiczne - archiwum1225
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz trzech sal konferencyjnych dla uczestników 3-dniowych warszt.1458
Ogłoszenie z dnia 29.03.2013 r. - Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów1433
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn0
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn1396
Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. - Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Warmińsko - Mazurskiego...1469
Organizacja Festynu Kulinarno – Kulturowego na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 25-27.07.20131470
Przetarg FADN0
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, niszczarek, drukarek, dyskó1407
Praca5343
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń1169
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony...1087
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń...1089
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach ...1168
aaa0
Usługa dostarczania posiłków wraz z obsługą gastronomiczną W-MODR1039
Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i Czech1079
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych...1038
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin996
xzxxxxx0
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie...952
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, kolorowych drukarek...1012
Organizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów studyjnych do Landu Bawaria (Niemcy) oraz do Austrii905
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzgl890
Dostawa komputerów prznośnych, oprogramowania...839
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...920
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Bawarii-region Norymbergii (Niemcy)...909
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzglę990
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Austrii dla doradców rolniczych i producentów rolnych c1025
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...1376
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DLA POTRZEB SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSK1071
Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego wraz z usługą serwisową oraz dostawa komputerów 740
Dostawa komputerów przenośnych, adapteru, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych, 805
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych617
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych2581
Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców...518
Dostawa gumowych mat antypoślizgowych483
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji...405
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem...371
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych ...388
„Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”391
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu 289
Statut Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie521
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...245
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej... 241
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...238
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...238
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej ...243
Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych241
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...232
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...236
Wydruk broszury informacyjnej234
Wydruk broszury informacyjnej II224
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia216
Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania...212
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia 2217
Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium227
Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...219
Kompetencje Dyrektora Oddziału245
Audytor wewnętrzny243
Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania...200
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek192
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu181
Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników...180
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu184
Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych ...196
Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych ...180
Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników... 181
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu...178
Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej...178
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu ... 178
Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego ...174
Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe169
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego166
„Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...154
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84