Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

StronaOdsłon
Informacje ogólne30454
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje6920
Kompetencje Dyrektora2229
Kompetencje Zastępców Dyrektora2231
Kompetencje Głównego Księgowego2266
Kompetencje Kierowników2546
Struktura organizacyjna6659
Oddział w Olecku2894
Dział Technologii Produkcji Rolniczej3383
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska126
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 2986
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym2268
Dział Teleinformatyki2331
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw2691
Dział Administracyjno-Gospodarczy2365
Dział Księgowości2156
Dział Kadr i Organizacji Pracy2876
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych104
Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej1961
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy1955
Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością1954
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego8164
Akty publicznoprawne4908
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł ...693
Status prawny i prawne podstawy działania5225
Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie5156
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 2897
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2012 r.8845
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów prznośnych ...570
Ogłsznie z dnia 27.11.2012 r. - Zagospodarowanie infrastruktury przyległej do siedziby Zamawijącego397
Ogłosznie z dia 31.10.2012 r. - Dostawa komputerów prznośnych z oprogramowaniem ...318
Ogłoszenie z dnia 12.10.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków429
Informacja o zmnanie SIWZ nr 3 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ...z dnia 30.08.2012r318
Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków ...321
Informacja o zmianie SIWZ nr2 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r. 337
Informacja o zmianie SIWZ nr 1 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r.314
Ogłoszenie z dnia 22.08.2012362
Ogłoszenie z dnia 31.07.2012 r.342
Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r.405
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012401
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012351
Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r414
Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r.356
Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r.420
Przetargi zakończone - Archiwum 2012 r.983
Ogłoszenie z dnia 07.01.2013 r. - udzielenie zamówienia na roboty budowlane282
Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury293
Ogłoszenie z dnia 19.11.2012 r. - Usługi cateringowe367
Ogloszenie z dnia 09.11.2012 r.246
Ogłoszenie z dnia 07.11.2012325
Ogłoszenie z dnia 02.11.2012444
Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r.387
Ogłaszenie z dnia 04.10.2012281
Ogłoszenie z dnia 04.10.2012 r.308
Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r380
Ogłoszenia z dnia 20.08.2012301
Ogłoszenie z dnia 14.08.2012 r.303
Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r.310
Ogłoszenie z dnia 22.05.2012313
Ogłoszenia z dnia 16.05.2012372
Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r.319
Ogłoszenie z dnia 08.05.2012268
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r.413
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012r.300
Ogłoszenie z dnia 16.04.2012335
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012317
Przetargi unieważnione - Archiwum 2012 r.1590
Unieważnienia z dnia 13.11.2012252
Unieważnienie z dnia 04.10.2012 r.256
Unieważnienie postepowania na zadanie 2 i 3 z dnia 14.08.2012 r.223
Unieważnienie z dnia 24.04.2012 r.263
Unieważnienie postępowania na zadanie nr1 29,03,2012281
Unieważnienie postępowania na zadanie nr2 29,03,2012249
Unieważnienie postepowania na zadanie nr 1 z dnia 20.12.2011 r.260
Unieważninie postepowania na zadanie nr 2- Urządzenia sieciowe448
Unieważninie postępowania na elektroniczny system planowania ...550
Unieważninie postepowania na zadanie nr 5- Sys. wideokonferencji409
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2011 r.20036
Ogłoszenie z dnia 29.12.2011 r.357
Ogłoszenie z dnia 23.12.2011 r.370
Informacja o zmianie ogłoszenia z 12.12.2011 r.297
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.12.2011 r.318
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.10.2011 r. 380
Ogłoszenie z dnia 30.09.2011r.459
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 12.07.2011 r. 363
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2011 r. 343
Ogłoszenie z dnia 06.07.2011 r.392
Ogłoszenie z dnia 29.03.2011 r. 547
Ogłoszenie z dnia 28.02.2011 r.542
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.423
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.02.2011 r.389
Ogloszenie z dnia 21.02.2011 r.524
ZAWIADOMIEMNIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA z dnia 09.02.2011 r.463
Ogłoszenie z dnia 25.01.2011 r.646
Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 r.499
Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r.672
Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r.600
Ogłoszenie 2 z dnia 31.03.2010 r.700
Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 r.653
Ogłoszenie 1 z dnia 31.03.2010 r.656
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 18.01.2010 r.642
Ogłoszenie z dnia 28.12.2009 r.853
Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r.709
Przetargi zakończone - Archiwum 20112184
Ogłoszenie z dnia 23.02.2012320
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012307
Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r.339
Ogłoszenie z dnia 20.12.2011 r.286
Ogłoszenie z dnia 03.11.2011361
Ogłoszenie z dnia 24.08.2011r.311
Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 339
Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 393
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011368
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011363
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu planowania ...591
Ogłoszenie z dnia 28.03.2011 - System395
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Urządzenia sieciowe411
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu wideokonferencji393
Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 r.384
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.433
Ogloszenie z dnia 15.02.2011 r.390
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.383
Ogłoszenie z dnia 12.01.2011r. 437
Ogłoszenie z dnia 29.09.2010r.474
Ogłoszenie z dnia 19.10.2010r.679
Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r.498
Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. 575
Ogłoszenie 2 z dnia 09.04.2010r.568
Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r.585
Ogłoszenie 1 z dnia 09.04.2010r.611
Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r.543
Ogłoszenie z dnia 26.02.2010r.622
Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r.618
Ogłoszenie z dnia 02.02.2010r.689
Ogloszenie z dnia 21.01.2010r.628
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012235
Załatwianie spraw (poradnik klienta)2291
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem ...19653
test33
Zamówienia publiczne45531
Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...122
Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...124
Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjne126
Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A240
test0
Zamówienia publiczne - archiwum1174
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz trzech sal konferencyjnych dla uczestników 3-dniowych warszt.1353
Ogłoszenie z dnia 29.03.2013 r. - Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów1330
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn0
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn1294
Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. - Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Warmińsko - Mazurskiego...1362
Organizacja Festynu Kulinarno – Kulturowego na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 25-27.07.20131367
Przetarg FADN0
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, niszczarek, drukarek, dyskó1301
Praca4789
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń1062
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony...982
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń...984
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach ...1062
aaa0
Usługa dostarczania posiłków wraz z obsługą gastronomiczną W-MODR936
Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i Czech967
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych...929
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin891
xzxxxxx0
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie...845
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, kolorowych drukarek...908
Organizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów studyjnych do Landu Bawaria (Niemcy) oraz do Austrii798
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzgl785
Dostawa komputerów prznośnych, oprogramowania...731
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...814
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Bawarii-region Norymbergii (Niemcy)...801
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzglę885
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Austrii dla doradców rolniczych i producentów rolnych c915
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...1268
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DLA POTRZEB SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSK961
Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego wraz z usługą serwisową oraz dostawa komputerów 631
Dostawa komputerów przenośnych, adapteru, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych, 694
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych504
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych2469
Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców...401
Dostawa gumowych mat antypoślizgowych371
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji...286
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem...258
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych ...272
„Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”277
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu 173
Statut Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie348
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...131
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej... 126
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...124
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...124
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej ...126
Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych129
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...119
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...121
Wydruk broszury informacyjnej114
Wydruk broszury informacyjnej II108
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia102
Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania...98
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia 2102
Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium109
Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...97
Kompetencje Dyrektora Oddziału115
Audytor wewnętrzny117
Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania...80
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek74
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu67
Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników...64
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu63
Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych ...74
Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych ...62
Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników... 64
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu...61
Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej...57
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu ... 57
Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego ...51
Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe41
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego42
„Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...25
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84