Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

StronaOdsłon
Informacje ogólne37154
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje7433
Kompetencje Dyrektora2397
Kompetencje Zastępców Dyrektora2395
Kompetencje Głównego Księgowego2434
Kompetencje Kierowników2710
Struktura organizacyjna7106
Oddział w Olecku3117
Dział Technologii Produkcji Rolniczej3557
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska290
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 3152
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym2434
Dział Teleinformatyki2488
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw2856
Dział Administracyjno-Gospodarczy2450
Dział Księgowości2244
Dział Kadr i Organizacji Pracy2963
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych257
Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej2039
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy2110
Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością2028
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego8672
Akty publicznoprawne5222
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł ...828
Status prawny i prawne podstawy działania6010
Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie5345
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 3079
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2012 r.8889
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów prznośnych ...575
Ogłsznie z dnia 27.11.2012 r. - Zagospodarowanie infrastruktury przyległej do siedziby Zamawijącego401
Ogłosznie z dia 31.10.2012 r. - Dostawa komputerów prznośnych z oprogramowaniem ...321
Ogłoszenie z dnia 12.10.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków431
Informacja o zmnanie SIWZ nr 3 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ...z dnia 30.08.2012r321
Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. - Świadczenie usług podawania posiłków ...323
Informacja o zmianie SIWZ nr2 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r. 340
Informacja o zmianie SIWZ nr 1 - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury ... z dnia 28.08.2012r.316
Ogłoszenie z dnia 22.08.2012364
Ogłoszenie z dnia 31.07.2012 r.344
Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r.407
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012403
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012353
Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r416
Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r.358
Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r.422
Przetargi zakończone - Archiwum 2012 r.1030
Ogłoszenie z dnia 07.01.2013 r. - udzielenie zamówienia na roboty budowlane282
Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. - Zagospodarowanie przyległej infrastruktury293
Ogłoszenie z dnia 19.11.2012 r. - Usługi cateringowe367
Ogloszenie z dnia 09.11.2012 r.246
Ogłoszenie z dnia 07.11.2012327
Ogłoszenie z dnia 02.11.2012447
Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r.397
Ogłaszenie z dnia 04.10.2012281
Ogłoszenie z dnia 04.10.2012 r.308
Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r380
Ogłoszenia z dnia 20.08.2012301
Ogłoszenie z dnia 14.08.2012 r.303
Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r.310
Ogłoszenie z dnia 22.05.2012313
Ogłoszenia z dnia 16.05.2012372
Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r.319
Ogłoszenie z dnia 08.05.2012268
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r.413
Ogłoszenie z dnia 18.04.2012r.300
Ogłoszenie z dnia 16.04.2012335
Ogłoszenie z dnia 04.04.2012317
Przetargi unieważnione - Archiwum 2012 r.1637
Unieważnienia z dnia 13.11.2012255
Unieważnienie z dnia 04.10.2012 r.258
Unieważnienie postepowania na zadanie 2 i 3 z dnia 14.08.2012 r.225
Unieważnienie z dnia 24.04.2012 r.265
Unieważnienie postępowania na zadanie nr1 29,03,2012283
Unieważnienie postępowania na zadanie nr2 29,03,2012251
Unieważnienie postepowania na zadanie nr 1 z dnia 20.12.2011 r.262
Unieważninie postepowania na zadanie nr 2- Urządzenia sieciowe450
Unieważninie postępowania na elektroniczny system planowania ...552
Unieważninie postepowania na zadanie nr 5- Sys. wideokonferencji412
Przetargi ogłoszone - Archiwum 2011 r.20081
Ogłoszenie z dnia 29.12.2011 r.359
Ogłoszenie z dnia 23.12.2011 r.372
Informacja o zmianie ogłoszenia z 12.12.2011 r.299
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.12.2011 r.318
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.10.2011 r. 382
Ogłoszenie z dnia 30.09.2011r.461
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 12.07.2011 r. 365
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2011 r. 345
Ogłoszenie z dnia 06.07.2011 r.394
Ogłoszenie z dnia 29.03.2011 r. 549
Ogłoszenie z dnia 28.02.2011 r.544
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.426
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.02.2011 r.391
Ogloszenie z dnia 21.02.2011 r.527
ZAWIADOMIEMNIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA z dnia 09.02.2011 r.465
Ogłoszenie z dnia 25.01.2011 r.648
Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 r.501
Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r.675
Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r.602
Ogłoszenie 2 z dnia 31.03.2010 r.702
Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 r.655
Ogłoszenie 1 z dnia 31.03.2010 r.659
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 18.01.2010 r.644
Ogłoszenie z dnia 28.12.2009 r.854
Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r.710
Przetargi zakończone - Archiwum 20112233
Ogłoszenie z dnia 23.02.2012324
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012308
Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r.340
Ogłoszenie z dnia 20.12.2011 r.287
Ogłoszenie z dnia 03.11.2011364
Ogłoszenie z dnia 24.08.2011r.313
Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 340
Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 394
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011369
Ogłoszenie z dnia 30.03.2011364
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu planowania ...599
Ogłoszenie z dnia 28.03.2011 - System397
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Urządzenia sieciowe412
Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 dot. Systemu wideokonferencji394
Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 r.385
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.435
Ogloszenie z dnia 15.02.2011 r.391
Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r.384
Ogłoszenie z dnia 12.01.2011r. 438
Ogłoszenie z dnia 29.09.2010r.475
Ogłoszenie z dnia 19.10.2010r.688
Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r.499
Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. 576
Ogłoszenie 2 z dnia 09.04.2010r.569
Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r.585
Ogłoszenie 1 z dnia 09.04.2010r.613
Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r.544
Ogłoszenie z dnia 26.02.2010r.623
Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r.619
Ogłoszenie z dnia 02.02.2010r.690
Ogloszenie z dnia 21.01.2010r.629
Ogłoszenie z dnia 16.02.2012236
Załatwianie spraw (poradnik klienta)2425
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem ...19786
test33
Zamówienia publiczne51094
Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...265
Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...263
Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjne259
Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A372
test0
Zamówienia publiczne - archiwum1238
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz trzech sal konferencyjnych dla uczestników 3-dniowych warszt.1486
Ogłoszenie z dnia 29.03.2013 r. - Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów1455
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn0
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn1416
Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. - Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Warmińsko - Mazurskiego...1490
Organizacja Festynu Kulinarno – Kulturowego na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 25-27.07.20131492
Przetarg FADN0
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, niszczarek, drukarek, dyskó1435
Praca5431
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń1196
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony...1111
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń...1111
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach ...1189
aaa0
Usługa dostarczania posiłków wraz z obsługą gastronomiczną W-MODR1065
Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i Czech1097
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych...1058
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin1025
xzxxxxx0
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie...973
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, kolorowych drukarek...1030
Organizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów studyjnych do Landu Bawaria (Niemcy) oraz do Austrii927
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzgl915
Dostawa komputerów prznośnych, oprogramowania...858
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...945
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Bawarii-region Norymbergii (Niemcy)...934
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzglę1016
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Austrii dla doradców rolniczych i producentów rolnych c1050
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...1403
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DLA POTRZEB SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSK1097
Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego wraz z usługą serwisową oraz dostawa komputerów 763
Dostawa komputerów przenośnych, adapteru, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych, 830
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych640
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych2606
Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców...539
Dostawa gumowych mat antypoślizgowych514
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji...426
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem...393
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych ...411
„Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”413
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu 309
Statut Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie554
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...277
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej... 271
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...260
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...258
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej ...266
Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych266
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...257
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...255
Wydruk broszury informacyjnej252
Wydruk broszury informacyjnej II244
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia237
Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania...236
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia 2235
Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium252
Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...245
Kompetencje Dyrektora Oddziału271
Audytor wewnętrzny266
Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania...218
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek212
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu207
Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników...199
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu203
Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych ...221
Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych ...205
Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników... 203
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu...198
Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej...196
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu ... 199
Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego ...196
Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe189
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego191
„Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...179
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84