Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

Redakcja : 
  
Rodzaj konta :Administrator
Imię i nazwisko :Marcin Cyrankowski
E-mail :m.cyrankowski@w-modr.pl
Tel. :tel. (89) 526 44 39, 535 76 84
Informacje :
  
Rodzaj konta :Administrator
Imię i nazwisko :Marcin Hojda
E-mail :m.hojda@w-modr.pl
Tel. :tel. (89) 526 44 39, 535 76 84
Informacje :
  
Rodzaj konta :Administrator
Imię i nazwisko :Administrator
E-mail :
Tel. :89 534 23 23
Informacje :
  
Rodzaj konta :Redaktor
Imię i nazwisko :Łukasz Borszewski [konto archiwalne]
E-mail :
Tel. :695 990 251
Informacje :
  
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84