Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn


  tel/fax. 089 535 76 84, 089 526 44 39
 
NIP: 7393452902         REGON: 519653022

BGK Odział w Olsztynie
72 1130 1189 0025 0151 0420 0004 

 
 
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84