Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca
Strona główna Praca

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • CV i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i dokumentów uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych przy danym stanowisku pracy – o ile są wymagane.

Kandydaci składają wymagane dokumenty:

  • w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka lub pocztą w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Nabór – ogłoszenie nr ..” pocztą lub osobiście - o terminie złożenia  dokumentów, decyduje data wpływu do WMODR,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@w-modr.pl – w tytule e-maila należy wpisać  „Nabór – ogłoszenie nr ..” – o terminie złożenia dokumentów decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty  elektronicznej.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i nie odebraniu dokumentów w terminie 10 dni, dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do naboru są niszczone, a przesłane pocztą elektroniczną e-mail kasowane.

W przypadku wpływu do Ośrodka dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacji, dokumenty te nie będą przechowywane i zostaną zniszczone.

Nazwa stanowiska

Data ogłoszenia konkursu Stan ogłoszenia
11.10.2018 r. Aktualne
Księgowa - kasjerka w Dziale Kiegowośći w Centrali WMODR 19.09.2018 r. Aktualne
Sekretarka w Dziale Organizacji i Kadr w Centrali WMODR 19.09.2018 r. Aktualne
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach obsługa gminy - Bartoszyce
11.09.2018 r. Aktualne
10.09.2018 r. Aktualne
Specjalisty w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej w Oddziale WMODR w Olecku 10.09.2018 r. Aktualne
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie obsługa gminy - Reszel 10.09.2018 r. Aktualne
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ełku obsługa gminy - Stare Juchy
10.09.2018 r. Aktualne
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 10.09.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu, obsługa gminy Rychliki 10.09.2018 r. Aktualne
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach obsługa gminy - Bisztynek 16.08.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 09.08.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu, obsługa gminy Rychliki 09.08.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradców w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu, obsługa gminy Biała Piska – 1 etat; obsługa gminy Orzysz – 1 etat 09.08.2018 r. Aktualne
09.08.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu, obsługa gminy Rychliki 23.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
w Oddziale WMODR w Olecku
19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
w Centrali WMODR
19.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej w Oddziale WMODR w Olecku 19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradców w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu, obsługa gminy Biała Piska – 1 etat; obsługa gminy Orzysz – 1 etat 19.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Iławie obsługa gminy - Iława 19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 19.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Głównego Specjalisty - Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska
19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek 17.04.2018 r. Nierozstrzygnięte
Specjalisty w Centrum WMODR z siedzibą w Olsztynie w  Dziale Technologii Produkcji Rolniczej 13.04.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek 30.03.2018 r. Nierozstrzygnięte
08.03.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek 27.02.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach – obsługa gminy Górowo Iławeckie
14.02.2018 r. Rozstrzygnięte
Specjalista do spraw  produkcji roślinnej w Oddziale Olecko 15.01.2018 r. Rozstrzygnięte
Poligraf w Centrum WMODR z siedzibą w Olsztynie w Sekcji Wydawnictw i Informacji .15.01..2018 r. Rozstrzygnięte
15.01.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek
15.01.2018 r. Nierozstrzygniete
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu – obsługa gminy Ruciane Nida
15.01.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach – obsługa gminy Górowo Iławeckie
15.01.2018 r. Nierozstrzygniete
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Szczytnie – obsługa gminy Pasym (umowa na zastępstwo) 04.12.2017 r. Nierozstrzygniete
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Węgorzewie
– obsługa gminy Węgorzewo
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
04.12.2017 r. Anulowano
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu
 – obsługa gminy Ruciane Nida
04.12.2017 r.  Nierozstrzygniete
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
04.12.2017 r.  Rozstrzygnięte
04.12.2017 r.  Nierozstrzygniete
04.12.2017 r.  Rozstrzygnięte
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
Specjalista do spraw  produkcji roślinnej w Oddziale Olecko 14.09.2017 r.  Nierozstrzygniete
Księgowa, Księgowa-kasjerka 05.09.2017 r. Rozstrzygnięte
Doradca rolniczy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olecku; Specjalista w oddziale Olecko 04.08.2017 r. Rozstrzygnięte
Pracownik do spraw bezpieczeństwa informacji, zarzadzania kryzysowego i spraw obronnych 10.07.2017 r. Rozstrzygnięte
 Informację udostępnił(a): Marcin Cyrankowski, utworzono: 2014-01-21 07:09:52
Ostatnia modyfikacja: Marcin Hojda, dnia: 2018-10-11 08:28:05
Rejestr zmian
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84