Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
„Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe
Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego ...
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu ...
Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej...
Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu...
Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników...
Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych ...
Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych ...
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu
Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu
Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników...
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania...
Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów...
Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia 2
Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania...
Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia
Wydruk broszury informacyjnej II
Wydruk broszury informacyjnej
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...
Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej ...
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...
Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ...
Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej...
Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjne
Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...
Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego...
Wyżywienie dla 29 osób w dniu 12.10.2016 r. – obiad składający się z zupy, drugiego dania, napoju.
Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach...
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu
„Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych ...
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem...
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji...
Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców...
Dostawa gumowych mat antypoślizgowych
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych2
Dostawa w ramach leasingu dwóch samochodów osobowych
Dostawa komputerów przenośnych, adapteru, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych,
Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego wraz z usługą serwisową oraz dostawa komputerów
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł ...
Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy kocioł..
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DLA POTRZEB SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSK
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Austrii dla doradców rolniczych i producentów rolnych c
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzglę
Organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Bawarii-region Norymbergii (Niemcy)...
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń ...
Dostawa komputerów prznośnych, oprogramowania...
Organizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów studyjnych do Landu Bawaria (Niemcy) oraz do Austrii
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzgl
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, kolorowych drukarek...
Zapewnienie sal wykładowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie...
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych...
Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i Czech
Usługa dostarczania posiłków wraz z obsługą gastronomiczną W-MODR
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach ...
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń...
Usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony...
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów komputerowych, niszczarek, drukarek, dyskó
Organizacja Festynu Kulinarno – Kulturowego na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 25-27.07.2013
Ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. - Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Warmińsko - Mazurskiego...
Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjn
Ogłoszenie z dnia 29.03.2013 r. - Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz trzech sal konferencyjnych dla uczestników 3-dniowych warszt.
Ogłoszenie z dnia 11.01.2013 r. - Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem ...
Zamówienia publiczne - archiwum
Praca
Strona główna Zamówienia publiczne
 Informację udostępnił(a): Marcin Cyrankowski, utworzono: 2013-01-31 08:47:21
Ostatnia modyfikacja: Marcin Cyrankowski, dnia: 2018-04-10 18:28:13
Rejestr zmian
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84