Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
Statut Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca
Strona główna Status prawny i prawne podstawy działania

Status prawny 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Olsztynie

jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, której zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

 

 

 

 Informację udostępnił(a): Marcin Cyrankowski, utworzono: 2006-01-06 12:52:58
Ostatnia modyfikacja: Marcin Cyrankowski, dnia: 2016-08-25 07:41:43
Rejestr zmian
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84