Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Oddział w Olecku
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Teleinformatyki
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Księgowości
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością
Audytor wewnętrzny
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca
Strona główna Struktura organizacyjna
SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

 Ostatnia modyfikacja: Marcin Cyrankowski, dnia: 2017-02-07 10:42:34
Rejestr zmian
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84