Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Kompetencje Dyrektora
Kompetencje Zastępców Dyrektora
Kompetencje Głównego Księgowego
Kompetencje Dyrektora Oddziału
Kompetencje Kierowników
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca
Strona główna Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

 
Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie i ich kompetencje:

Dyrektormgr inż. Damian Godziński
I Zastępca Dyrektoramgr Małgorzata Micińska-Wąsik
II Zastępca Dyrektoramgr Sonia Solarz-Taciak
p.o. Dyrektora Oddziału w Olecku
mgr Robert Nowacki
Główna Księgowamgr inż. Maria Getek


Kierownicy Działów i Sekcji:

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej (DTP) –
mgr inż. Barbara Skowronek
tel. (89) 526 44 39, w. 40
e-mail: b.skowronek@w-modr.pl

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym (DE) –
mgr inż. Rafał Sobolewski
tel. (89) 535 76 84 w. 50

e-mail: r.sobolewski@w-modr.pl

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich (DROW) -
mgr inż. Maria Suszko
tel. (89) 535 76 84 w. 35
e-mail: m.suszko@w-modr.pl

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturstyki (SWGD) -
mgr inż. Marta Bieciuk
tel.
(89) 526 44 39, w. 49
e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl

p.o. Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska (DRE) –
mgr inż. Marcin Gołębiewski
tel. (89) 535 76 84 w. 52
e-mail: m.golebiewski@w-modr.pl

Kierownik Działu Teleinformatyki (DT) –
mgr Marcin Cyrankowski
tel. (89) 535 76 84 w. 56

e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl

Kierownik Sekcji FADN (SF)

mgr inż. Małgorzata Gąska
tel. (89) 535 76 84 w. 43
e-mail: m.gaska@w-modr.pl

p.o. Kierownika Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (DMDW) -

mgr Aleksandra Bancerz
tel. (89) 535-76-84 w. 46
e-mail: a.bancerz@w-modr.pl


Kierownika Sekcji Wydawnictw i Informacji (SW) -
mgr Mirosław Fesnak
tel. (89) 535 76 84 w. 45
e-mail: m.fesnak@w-modr.pl


Kierownik Sekcji Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy (SOSZ) -
mgr Aleksandra Bancerz
tel. (89) 535 76 84 w. 46
e-mail: a.bancerz@w-modr.pl


Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) –
mgr Joanna Szatkowska
tel. (89) 535 76 84 w. 41
e-mail: j.szatkowska@w-modr.pl


Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych (SZP) -
mgr inż. Ewa Polita
tel. (89) 535 76 84 w. 62
e-mail: e.polita@w-modr.pl


Kierownik Działu Księgowości (DK) –
mgr
inż. Maria Getek
tel.
(89) 535 76 84 w. 58
e-mail: m.getek@w-modr.pl

Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy (DKO)
 
mgr inż. Maryla Płatek
tel. (89) 535 76 84 w. 38
e-mail: m.platek@w-modr.pl

 Informację udostępnił(a): Łukasz Borszewski [konto archiwalne], utworzono: 2012-11-13 07:43:53
Ostatnia modyfikacja: Marcin Cyrankowski, dnia: 2018-01-11 18:07:01
Rejestr zmian
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84