Biuletyn Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje ogólne
Status prawny i prawne podstawy działania
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Akty publicznoprawne
Zamówienia publiczne
Praca
Strona główna Informacje ogólne

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztyniedziała na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r., poz. 356 i 1176) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

 
 
 
Dane adresowe
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
NIP 7393452902
REGON 519653022
tel. (89) 535 76 84, 526 44 39, 526 82 29
fax (89) 535 76 84 w. 47
e-mail: sekretariat@w-modr.pl
Adres strony internetowej: www.w-modr.pl

Oddział Olecko
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel.  (87) 520 22 17 
fax  (87) 520 22 17
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl 
 

Numer konta bankowego
 
BGK Odział w Olsztynie
72 1130 1189 0025 0151 0420 0004

Majątek

Grunty o powierzchni 9 664 m/2 - wartość 491 000 zł
Budynki - wartość 574 000 zł
Budowle - wartość 345 000 zł

Wartość majątku WMODR Olsztyn ogółem wynosi 1 410 000 zł


Stan zatrudnienia

WMODR zatrudnia 179 pracowników (wg stanu na 29 września 2015 r.)


Tryb działania
 
Doradztwo rolnicze udzielane w formie zgłoszeń indywidualnych lub zleceń bez uprawnień decyzyjnych.
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 
Rejestrowanie wpływu spraw, a następnie przekazywanie kompetentnym komórkom do załatwienia merytorycznego. Udzielanie odpowiedzi następuje w terminach przewidzianych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Interesanci przyjmowani są w siedzibie W-MODR, siedzibie Oddziału, siedzibach PZDR od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.


Rejestry i archiwa

Rejestr prowadzonej korespondencji
Rejestr prowadzonych kursów i szkoleń
Udostępnianie danych następuje na zasadach określonych w ustawach:

  • o ochronie danych
  • o dostępie do informacji publicznej.


Redakcja BIP

  Marcin Cyrankowski
  tel. 695 990 231
  e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl

  Marcin Hojda
  tel. 665 890 477
  e-mail: m.hojda@w-modr.pl
 Informację udostępnił(a): Łukasz Borszewski [konto archiwalne], utworzono: 2009-09-17 20:39:14
Ostatnia modyfikacja: Marcin Cyrankowski, dnia: 2016-12-05 11:17:08
Rejestr zmian
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: (089) 526 44 39, 535 76 84